Prírodná komora

V rámci projektu bola vytvorená Prírodovedecká kancelária v budove školy na ulici Misiągiewicza 10 (miestnost č. 9) na uskutočnenie vzdelávacích programov. Vybavenie Prírodovedeckej kancelárie kúpené v rámci projektu:

1 Edukačné tabuľky  vo formáte 100×75 cm s prírodovedeckou tematikou – 21 ks. a mapa „Pohraničná príroda s oblastou podpory– 1 tabuľka 100×75 cm,

2 Nástenky – 6 ks. Každá nástenka je obojstranná, hliníková a zložená z troch častí(3x A0),

3 20 častí pňov stromov ihličnatých a listnatých,ktoré sú na pohraničnom území a spolu s opisom stromov,

4 Edukačné hry vo dorme labyrintov vedomostí 3 ks. S tematikou: Aký je to vták? Nájdi moj dom a dosledky znečistenia ovzdušia.

5 IInteraktívne spievajúce tabuľky– 2 ks. Ornitologická tematika – „Vtáčie rádio” – so zvukmi vtákov a o tematike fauny – „Lesné echá” so zvukmi lesných cicavcov.

6 DVD nosiče so zvukmi prírody (okrem iného aj na rozpoznanie vtákov na pohraničí, s edukačnými videami o pohraničnej prírode – 20 ks.

7 5 balíkov edukačných tabuliek (každý balík sa skladá z 15 tabuliek na nosiči PCV s hrúbkou 3 mm a rozmeroch 42×30 cm). Každý balík obsahuje inú tematiku, tj.: stromy, cicavce, plazy a hady a včely.

8 Veľkorozmerné edukačné hry– 2 ks. „Hra o med”, „Chobotnica” k využitiu v teréne, alebo vo veľkej miestnosti (rozkladatelné na podlahe) – priemer hry ok. 9 m.

9 Vedomostné koleso/„koleso štastia” prírodovedecká– interaktívna hra o vzhľade stromov.

10 Multimediálne vybavenie –  notebook a stolík (na notebook a projektor ), mobilný projektor mobilná obrazovka, prenosné ozvučnie (2 statívy, 2 stĺpy atď.)

Webdesign: Heron Art Network