Stacionárne prednášky

V dňoch  10-11 júna sa uskutočnili v novej prírodovedeckej kancelárii – vzdelácacie prednášky. 10 júna boli uskutočnené školenia pre 5 tried, v tom špeciálnej triedy (integračnej). 11 júna 2019 prírodovedecký odborníci – Agnieszka a Damian Nowak predniesli školenia pre lídrov (z Poľska a Slovenska), ktorí teraz samostatne budú moct viest prírodovedecké prednášky pre deti a mládež a zároveň pre ľudí, ktorích to zaujíma.

Workshopy so študentmi

Webdesign: Heron Art Network