OCHRANA A ROZVOJ PRÍRODNÝCH A KRAJINNÝCH HODNOT POHRANIČIA

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho rozvojového fondu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

PRÍRODNÉ HODNOTY

Fauna cicavcov z poľsko-slovenského pohraničia je v krajine výnimočná najmä vďaka rozsiahlym lesom v pásme Karpát.

KRAJINNÉ HODNOTY

Poľsko-slovenské pohraničie je charakteristické výnimočným prírodným bohatstvom, ktoré sa prejavuje vysokou biodiverzitou a prítomnostou najvzácnejších predstaviteľov miestnej flóry.

previous arrownext arrow
Slider
Webdesign: Heron Art Network