Zariadenie

Edukačné tabuľky vo formáte 100×75 cm s prírodovedeckou tematikou – 21 ks. A mapa „Pohraničná mapa” s oblastou podpory – 1 tabuľka 100×75 cm,

Nástenky – 6 ks. Každá nástenka je obojstranná, hliníková a skladá sa z 3 častí (3x A0),

20 častí pňov stromov ihličnatých a listnatých,ktoré sú na pohraničnom území a spolu s opisom stromov.,

Edukačné hry vo dorme labyrintov vedomostí 3 ks. S tematikou: Aký je to vták? Nájdi moj dom a dosledky znečistenia ovzdušia.

Interaktívne spievajúce tabuľky– 2 ks. Ornitologická tematika – „Vtáčie rádio” – so zvukmi vtákov a o tematike fauny – „Lesné echá” so zvukmi lesných cicavcov.

DVD nosiče so zvukmi prírody (okrem iného aj na rozpoznanie vtákov na pohraničí, s edukačnými videami o pohraničnej prírode – 20 ks.

5 balíkov edukačných tabuliek (každý balík sa skladá z 15 tabuliek na nosiči PCV s hrúbkou 3 mm a rozmeroch 42×30 cm). Každý balík obsahuje inú tematiku, tj.: stromy, cicavce, plazy a hady a včely.

Veľkorozmerné edukačné hry– 2 ks. „Hra o med”, „Chobotnica” k využitiu v teréne, alebo vo veľkej miestnosti (rozkladatelné na podlahe) – priemer hry ok. 9 m.

Vedomostné koleso/„koleso štastia” prírodovedecká– interaktívna hra o vzhľade stromov.

Webdesign: Heron Art Network