Biodiverzita

Diverzita vyskytujúcich sa tu stanovíšť vyplýva z prítomnosti niekoľkých geografických krajiniek a vegetačnej stupňovitosti. Na horách sa vyskytujú vegetačné zóny od poschodia pohoria do poschodia poloniny.

Samotné Karpaty sú útočiskom pre vzácne v Európe dravce: medvede, vlky, rysy a mačky divé. Pre predstavu o bohatstve oblasti Karpát a obklopujúce ju nížinnou časť stačí spomenúť niekoľko tu prítomných skupín: asi 2200 druhov cievnatých rastlín, 1350 druhov lišajníkov a viac ako 320 druhov vtákov. Nájdeme tu endemity – organizmy, ktoré sa mimo tohto územia nevyskytujú, ako napríklad čermeľ skalná, prvosienka holá karpatská, klinček skalnýa subendemit – mlok karpatský. Pridajme k tomu skutočnosť, že Nízke Beskydy a Bukovské vrchy sú súčasťou karpatského oblúka, pozdĺž ktorých vedie prírodný ekologický koridor. Tento koridor umožňuje migráciu zvierat a rastlín a zabezpečuje spojenie medzi často vzdialenými populáciami. Všetky tieto faktory spôsobujú, že sa jedná o veľmi cenné miesto, v niektorých ohľadoch až unikátne.

 

Webdesign: Heron Art Network