Prírodné zaujímavosti
Utworzono: 17 septembra 2019

Príroda je fascinujúcim objektom na pozorovanie. Svet prírody je krásny a tajomný – plný zaujímavostí, nezvyčajných javov, ktoré vzbudzujú rešpekt a obdiv. Spoznajme niekoľko zaujiímavostí sveta prírody.

Norok Americký, Boľševník borščový

Invazívne druhy

Na poľsko-slovenských hraniciach nájdete veľa inváznych, nebezpečných pre životné prostredie zvierat a rastlín. Vo faune patria medzi najnebezpečnejšie druhy pre naše životné prostredie Norok Americký, Slizovec Iberský a Lienka Ázijská. Vo flóre patria medzi najnebezpečnejšie Boľševník borščový, Zlatobyľ kanadská , Pohánkovec Japonský, Jaseň červený, Netýkavka žliazkatá a Štětinec laločnatý.

Modráčik čiernoškvrnný

Hmyz a zima

Väčšina hmyzu má v zime zimný spánok, vtedy majú všetky životné procesy maximálne spomalené aby prežili chladné obdobie. Zaujímavou stratégiou pre prežitie zimy je dvojforemnosť. Dobrým príkladom sú jednodňové samice, ktoré v dospelosti žijú iba jeden deň (v suchozemskom prostredí), a larválnej forme niekoľko rokov (vo vodnom prostredí).

Svorka vlkov, Modlivky

Mimetika

Ohrozený vták môže zomrieť aj nehybne v natiahnutej polohe. V takom prípade je ho nemožné vidieť medzi vetvami stromov. Maskovanie môžeme spozorovať tiež napríklad pri: vlkoch, lasiciach, osách, ropuchách, modlitiek a kunkách.

Netopier

Echokolácia

Echolokácia je systém na určovanie polohy prekážok alebo hľadaných predmetov v prostredí pomocou akustického echa. Zvieratá využívajúce echolokáciu vydávajú krátkodobý vysokofrekvenčný zvuk a potom zachytávajú vlny odrazené od prekážok či stien. Smer, vzdialenosť a veľkosť prekážky určujú na základe smeru, času návratu a intenzity odrazeného zvuku. Túto metódu využívajú napríklad netopiere.

Úloha húb v prírode

Úlohu húb v prírode nemôžeme podceňovať. Asi 85% cievnatých rastlín ťaží z interakcie ich koreňov s hubami. Druhou kľúčovou úlohou húb v životnom a najmä lesnom prostredí je schopnosť rozkladať mŕtve látky.

Posledné články
12. júna sa v Przeworsku konala otvorená medzin...
0
Websiteapapapri.pl je venovaný nášmu projektu n...
0
Radi by sme vás informovali, že fotogaléria na ...
0
POBIERZ
Pełną analizę
Ochrony i rozwojów walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza
Pobierz
Webdesign: Heron Art Network