Dielne ďaleko

V dňoch 17-18 júna 2019 boli organizované školenia lídrov. Účelom školenia bolo cieľom zaujat účastníkov prrírodovedeckou tematikou na atraktívnom území. Skupina sa učila v teréne rozpoznávat druhy rastlín a vybraných rastliných a zvieracích spoločenstiev, ktoré sa dalo stretnút po ceste.

Prvý deň školenia bol venovaný navštevovaniu atraktívnych terénov okresu  Myslenice. Výlet na Suchú Poľanu v pohorí Lysina a Lubomíra (je to najsevernejšie miesto), bol zaujímavým dobrodružstvom. Účastníci navštívili horskú lúku s krásnymi výhľadmi, následne lesným chodníkom prešli bukovým lesom nad dolinu potoku Porebianka. Odborník im ukazoval rastliny a hovoril o lesnom hospodárstve, rozsiahlom pastierskom hospodárstve v Beskydoch. Účastníci videli zhluk medvedieho cesnaku, ktorého chut aj vyskúšali. Následne sa premiestnili do Harbutovic, kde videli pomník Cisy Raciborského a zrealizovali výstup na Benkovský chrbát a z tohoto miesta mohli obdivovat Babiu horu, Police a západ slnka. Po ceste bolo vidiet množstvo zaujimavých rastlín a tiež hadov či plazov vrátane salamandry škvrnitej, ktorá pózovala na fotky pre účastníkov.

Na druhý deň, účastníci školenia išli za Dunajec do Sromovca, kde Szobczanskym chodníkom vyšli na tri koruny, s tým že sa každú chvílu zastavovali aby si mohli vychutnávat a poznávat nové druhy rastlín a hmyzu. Po vychutnaní si výhľadov z rozhľadne išli cestičkami cez javorové lesy cez pieninské lúky do Kroscienka odkiaľ po obede išli nad roklinu v Krompachoch. Bialka je ozajstná horská, pekná a divoká rieka.

Webdesign: Heron Art Network