Fotografovanie a maľovanie vonku

Mestský úrad Przeworsk, v dňoch od 1 do 5 októbra 2018 v rámci mikroprojektu „Ochrana a rozvoj krajinných hodnot prírodno – krajinných pohraničia” organizoval fotografickú a maliarsku výstavu v Národnom Magurskom parku . Na výstave sa zúčastnilo 14 Polských a Slovenských účastníkov. Čast malovala a zbytok fotografoval. Účelom výstavy bolo ukázanie účastníkom hodnoty prírodné-krajinné pohraničia podčas 5 dňovej výstavy a zobrazenie ich na fotografiích a maľbách. Podčas fotografickej a malebnej výstavy v prírode, účastníci spoznávali tajomstvá chránenej prírody – v konferenčnej miestnosti a aj v teréne. Výstava sa začala v múzeu Magurského národného parku, kde zamestnanec parku uviedol účastníkov do světa a špecifík prírody Nízkych Beskýd, jej výnimočnost a bohatstvo flóry a fauny a tiež krajiny pohraničia. V priebehu nasledujúcich dní fotografi putovali chodníčkami Magurského národného parku a fotili krásy krajiny. Podčas realizácie úloh bol organizovaný tiež objazd pozdĺž Poľsko-slovenského pohraničia, čo bolo tiež zaznamenané na fotografiách a maľbách.

Webdesign: Heron Art Network