Plener fotograficzny i malarski

Urząd Miasta Przeworska, w dniach od 1 do 5 października 2018 r.  w ramach mikroprojektu „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo – krajobrazowych pogranicza” zorganizował plener fotograficzny i malarski w Magurskim Parku Narodowym. W plenerze wzięło udział 14 polskich i słowackich uczestników. Część uczestników zajmowało się fotografowaniem, a część malowaniem. Celem zadania było pokazanie uczestnikom walorów przyrodniczo-krajobrazowych pogranicza podczas 5-dniowego pleneru i uwiecznienie ich na fotografiach i obrazach. Podczas pleneru fotograficznego i malarskiego w otoczeniu przyrody uczestnicy podczas zajęć z ekspertami przyrodnikami poznawali tajniki chronionej przyrody – zarówno w sali konferencyjnej, jak i w terenie. Plener rozpoczęto w Muzeum Magurskiego Parku Narodowego, gdzie pracownik parku wprowadził uczestników w świat i specyfikę przyrody Beskidu Niskiego, jego wyjątkowość i bogactwo przedstawicieli flory i fauny, a także krajobrazu pogranicza. Przez kolejne dni pleneru fotograficy wędrowali ścieżkami przyrodniczymi Magurskiego Parku Narodowego fotografując piękno krajobrazu. Podczas realizacji zadania zorganizowano także objazd i wzdłuż pogranicza polsko-słowackiego, co także uwieczniono na zdjęciach i obrazach.

Zobacz zdjęcia z pleneru – Galeria

Webdesign: Heron Art Network