Hrozby pre životné prostredie

Ako jediný druh  sposobobujeme deštrukciu nášho vlastného biotopu. Nižšie predstavíme pár aspektov, ktoré nám pomožu uvedomit si aký veľký vplyv na prirodzené životné prostredia máme.

Rozhodnutím postavit si vlastný vysnívaný dom, veľa z Vás má sen vybudovat ho mimo ľudí v oblasti divokej prírody. Tým spsobom výrazne škodíme prírode. Lepším riešením je určite vybudovat doma neďaleko obývanej oblasti.

K typickým ohrozeniam pre prírodu patrí aj regulácia riek. Spevňovanie brehov, riek, vyklčovanie rastlín na brehoch a práce v korytách riek pomocou tažkej techniky sú najhorším faktorom vplývajúcim na životné prostredie. Najlepšie je neregulovat vodné prostredie a povolit mu prirodzene sa rozvíjat.

V posledných rokoch sa v oblastiach vzácnej prírody čoraz častejšie stretávame s terénnymi automobilmi, motocyklami. Negatívny vplyv takýchto vozidiel na voľne žijúce zvieratá je obrovský. Odporúča sa jazdiť jedine po špeciálne na to určených cestách a nie na ľubovoľnom území v prírode. Potrebné je aj preanalyzovať nepotrebné zasahovanie do terénov v lesoch. Nezabúdajme, že prítomnosť človeka na takýchto miestach v noci má na zvieratá veľmi negatívny vplyv.

Na slovenskej strane hranice je spôsob obhospodarovania lesov stále veľmi populárny vďaka jasným zárezom v širokých pásoch, ktoré sa zvyčajne tiahnu od vrcholu k spodku svahu. Po tomto spôsobe liečby sa v podstate všetko, čo tu prežilo, ničí a len málo ľudí si je vedomých dôsledkov umelého osvetlenia v prostredí.

Tento problém sa týka pouličného osvetlenia, ktoré narúša nočný život zvierat, ale aj osvetlenia historických kostolov. Netopiere ich často používajú ako hniezdiská. Žiaľ, osvetlenie stien kostola negatívne vplýva na tento druh zvierat. Dobrým kompromisom v týchto prípadoch je osvetlenie iba jednej strany kostola, aby netopiere mohli používať neosvetlenú stranu kostola.

V súčasnosti stále existuje móda pre krátko upravené trávniky a výsadbu túj, alebo cyprusov.. Aby ste vyhoveli vašim stredomorským estetickým potrebám, stojí za to vytvoriť aspoň jeden divoký kútik, kde bude príroda vládnuť vo Vašej záhrade. Stačí vysadiť pôvodný druh kríka a nekosiť trávnatú vegetáciu, aby po krátkom čase plocha vyrastala a objavili sa nové zaujímavé druhy fauny a zvýšila sa miestna biodiverzita.

Webdesign: Heron Art Network