Prírodná konferencia

12 Júna 2019 sa uskutočnila medzinárodná otvorená prírodovedecká konferencia realizovaná v rámci projektu v mestskom kultúrnom stredisku v Przeworsku. Zúčastnilo sa jej okolo 1000 osob, vrátane pozvaných hostí z zapriaznených inštitúcií prepojených s prírodou , deti z materských škol, zo základných škol. Program konferencie bol takýto:

Upozornenie: Pán Jan Ziobro sa nemohol zúčastnit konferencie a tak ho nahradil Pán doktor Paweł Wolański Rzeszovskej univerzity s prednáškou, ktorá mala ten istý názov: „Výnimočné a ohrozené rastliny a strediská rastlín Polsko-slovenského pohraničia“.

Podčas konferencie boli vyhlásené výsledky sútaže „Pomáham prírode“ na  krmítko a domček pre hmyz.

Webdesign: Heron Art Network