KANCELÁRIA PROJEKTU,
Urząd Miasta Przeworska,
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pok. 219,
tel. 16 648 78 44, wew. 122 i 111,
e-mail: przyroda@przeworsk.um.gov.pl

Prírodná komora,
ul. Misiągiewicza 10, 37-200 Przeworsk,
budynek szkoły, sala nr 9,
tel. 16 648 91 26

Agentúra pre rozvoj vo Svidníku,
MUDr. Pribulu č.1,
089-01 Svidník

Webdesign: Heron Art Network