OCHRONA I ROZWÓJ WALORÓW PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWYCH POGRANICZA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020.

WALORY PRZYRODNICZE

Fauna ssaków pogranicza polsko - słowackiego należy do wyjątkowych w skali kraju, głównie za sprawą rozległych puszcz zlokalizowanych w obrębie pasma Karpat.

WALORY KRAJOBRAZOWE

Pogranicze polsko – słowackie charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem przyrodniczym przejawiającym się wysoką bioróżnorodnością oraz obecnością najrzadszych przedstawicieli krajowej flory.

previous arrownext arrow
Slider
Zachęcamy do posłuchania audycji o konkursie Pomagam przyrodzie, który u...
0
Webdesign: Heron Art Network