Bioróżnorodność

Różnorodność spotykanych tutaj siedlisk wynika z obecności kilku krain geograficznych i pięter roślinnych. W górach występują strefy roślinności od pietra pogórza po piętro połonin.

Same Karpaty to ostoja, rzadkich w innych częściach Europy, drapieżników: niedźwiedzia, wilka, rysia oraz żbika. Aby wyobrazić sobie bogactwo obszaru Karpat i otaczającej go części nizinnej, można tylko wspomnieć o kilku obecnych tu grupach: około 2200 gatunków roślin naczyniowych, 1350 gatunków porostów i ponad 320 gatunków ptaków. Znajdziemy tutaj endemity – organizmy nie występujące poza tym obszarem jak np. pszeniec biały, tojad wschodniokarpacki, goździk kartuzek skalny oraz subendemit – traszka karpacka. Całokształt dopełnia fakt, że Beskid Niski i Bieszczady to fragmenty łuku Karpat, wzdłuż których wiedzie naturalny korytarz ekologiczny, umożliwiający migrację zwierząt i roślin zapewniając łączność nieraz bardzo odległych populacji. Wszystkie te czynniki sprawiają, że mamy do czynienia z miejscem wyjątkowo cennym, a pod pewnymi względami unikatowym.

 

Webdesign: Heron Art Network