Warsztaty stacjonarne

W dniach 10-11 czerwca odbyły się warsztaty w nowo-powstałej Izbie Przyrodniczej – obejmujące działania edukacyjne i pokazowe. 10 czerwca przeprowadzono warsztaty dla 5 klas, w tym dla klasy specjalnej (integracyjnej). W dniu 11 czerwca 2019 r. eksperci przyrodnicy – Agnieszka i Damian Nowak prowadzili warsztaty dla liderów (z Polski i Słowacji), którzy samodzielnie będą mogli prowadzić lekcje przyrodnicze dla dzieci i młodzieży oraz zainteresowanych osób.

Warsztaty z uczniami

Webdesign: Heron Art Network