Zagrożenia dla środowiska

Jako jedyny gatunek doprowadzamy do destrukcji naszego własnego biotopu. Poniżej przedstawimy kilka aspektów, które pomogą uzmysłowić sobie, jak wielki wpływ na środowisko naturalne ma każdy z nas.

Decydując się na budowę własnego upragnionego domu, wielu marzy o wybudowaniu go na odludziu w otoczeniu dzikiej przyrody. W ten sposób powstaje zabudowa o charakterze rozproszonym, która jest wyjątkowo szkodliwa dla przyrody. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest postawienie domu niedaleko obszaru zabudowania.

Do typowych zagrożeń dla przyrody regionu należą też regulacje cieków wodnych. Prostowanie rzek, umacnianie brzegów, karczowanie roślinności nabrzeżnej i prace w korycie rzek ciężkim sprzętem to najbardziej niekorzystne poczynania człowieka. Warto nie ingerować w środowisko wodne i pozwolić mu naturalnie się rozwijać.

W ostatnich latach na terenach cennych przyrodniczo coraz częściej zauważymy samochody terenowe, motory krosowe i kłady. Negatywny wpływ takich pojazdów na dziką przyrodę jest bardzo duży. Zalecane jest poruszanie się nimi wyłącznie po specjalnie przygotowanych do tego drogach, a nie po dzikich terenach zielonych.

Wartym przeanalizowania tematem jest również nieprzemyślana penetracja terenu. W odniesieniu do nocnej penetracji terenu niewielu zdaje sobie sprawę, że większość dużej fauny puszczańskiej swoją główną aktywność ma właśnie po zmroku. Pamiętajmy o tym, że obecność człowieka w takich miejscach nocą wpływa bardzo negatywnie na te zwierzęta.

Po słowackiej stronie pogranicza wciąż bardzo popularny jest sposób gospodarowania lasami poprzez zręby zupełne w szerokich pasach, zwykle ciągnących się od góry do dołu stoku. Po wykonaniu tego typu zabiegu w zasadzie wszystko co dotychczas tam żyło jest zniszczone.

Mało kto zdaje sobie również sprawę z roli sztucznego oświetlenia w środowisku. Problem dotyczy zarówno oświetlenia ulicznego, które zakłóca nocne funkcjonowanie zwierząt, ale również iluminacji zabytkowych kościołów. Są one chętnie wykorzystywane przez nietoperze jako miejsca rozrodu. Niestety oświetlenie ścian kościołów nie sprzyja tym zwierzętom. Dobrym kompromisem jest w takich przypadkach oświetlanie tylko jednej strony kościoła tak, aby nietoperze mogły korzystać z zacienionej strony.

Obecnie wciąż panuje moda na krótko przystrzyżone trawniki i nasadzenia tuji lub cyprysów. Chcąc zaspokoić swoje potrzeby estetyki śródziemnomorskiej warto przynajmniej w części ogrodu stworzyć dziki zakątek, gdzie będzie rządziła przyroda. Wystarczy posadzić jakiś rodzimy gatunek krzewu i nie wykaszać roślinności trawiastej, aby po krótkim czasie teren się zapuścił i pojawiły się ciekawe gatunki fauny oraz wzrosła lokalna bioróżnorodność.

Webdesign: Heron Art Network