Dane Ogólne

„OCHRONA I ROZWÓJ WALORÓW PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWYCH POGRANICZA”

Od 1 sierpnia 2018 roku do 30 czerwca 2019 r. Gmina Miejska Przeworsk przy partnerstwie z  Agencją Rozwoju Regionalnego w Svidniku realizowała mikroprojekt pod nazwą „Ochrona i rozwój walorów przyrodniczo – krajobrazowych pogranicza”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Celem projektu było zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. W ramach projektu zrealizowano pięć zadań.

Pierwsze zadanie polegało na przygotowaniu dokumentu „Analizy potencjału przyrodniczo – krajobrazowego pogranicza”. W zakresie analizy znajdują się ciekawostki przyrodnicze, fauna i flora pogranicza, informacje jak zahamować negatywne zmiany formy przyrody pogranicza oraz wskaże interesujące miejsca przyrodnicze. Analiza była bazą do opracowania i wydruku folderu wizerunkowego projektu oraz do uruchomienia strony internetowej.

Drugim zadaniem było utworzenie Izby Przyrodniczej w budynku szkoły przy ul. Misiągiewicza 10 (sala nr 9) oraz przeprowadzenie w niej działań edukacyjnych i pokazowych. Celem tego zadania było stworzenie pomieszczenia – izby – do eksponowania potencjału przyrodniczo – krajobrazowego pogranicza, w której przeprowadzane będą działania edukacyjne i pokazowe dla chętnych osób. W ramach projektu zostali wykształceni liderzy, którzy są przygotowani do prowadzenia zajęć lekcyjnych w izbie przyrodniczej.

Trzecie zadanie to organizacja i przeprowadzenie pleneru fotograficznego i malarskiego. Celem tego zadania było pokazanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych pogranicza. Przeprowadzono 5-dniowy plener fotografii i malarstwa dla 14 uczestników z Polski i Słowacji. Rezultatem pleneru była wystawa poplenerowa zorganizowana podczas konferencji przyrodniczej w dniu 12 czerwca 2019 r.

Czwartym zadaniem była organizacja warsztatów wyjazdowych szkolących liderów na terenie powiatu myślenickiego i Pienińskiego Parku Narodowego. Celem tego zadania było wyszkolenie 14 uczestników na liderów, którzy będą prowadzić warsztaty zarówno w mającej powstać izbie przyrodniczej jak i w plenerze.   Rozpoznawano w terenie gatunków roślin oraz wybranych zbiorowisk roślinnych, a także przedstawicieli fauny pogranicza.

Piąte zadanie to organizacja ogłoszenie konkursu „Pomagam przyrodzie” na karmnik dla ptaków i domek dla owadów, a także zorganizowanie międzynarodowej, otwartej Konferencji Przyrodniczej wraz z rozstrzygnięciem konkursu i rozdaniem nagród laureatom. W trakcie konferencji udostępniona wystawę obrazów i fotografii z pleneru malarsko-fotograficznego.

Projekt zakończył się 30.06.2019 r., jednakże przez okres pięciu 5 lat od daty zakończenia projektu – zgodnie z zasadą trwałość projektów (współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych) będzie funkcjonować strona internetowa projektu, Izba Przyrodnicza itp.

Webdesign: Heron Art Network